7/24 SACA ŞEKİL VEREN HİZMET

Anasayfa / Hizmetlerimiz / Lojistik Destek

7/24 Hizmet almak için

Tıklayın, arayın!

Lojistik; hizmet, ürün insan gibi kaynakların ihtiyaç duyulan yer ve zamanda temin edilebilmesini sağlayan bir araçtır. Lojistik, envanter, nakliye, depolama, ambalajlama, malzeme idaresi gibi bilgilerin birleştirilmesini kapsar.

Lojistik destek; kişilerin ihtiyaçlarına doğru oranda karşılamak üzere her türlü hizmetin, ürünün ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar doğru bir şekilde taşınması için verimli ve etkili bir şekilde planlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır. Lojistik destek içerisinde;
 

 • Depolanma

 • Taşınma

 • Dağıtım

 • Bakım

 • Teçhizatın sağlanması

 • Personel

 • İkmal maddeleri

Lojistik Destek Firmaları Nasıl Çalışır?

Lojistik destekteki amaç ihracat yapan veya yapacak olan şirketlerin ihracat yapmada katkı sağlamaktır. Bu anlamda yapılacak olan sigorta ve nakliye giderleri için firmalar destek talep edebilmektedir.
Firmalara lojistik destek; firmalar tarafından serbest bölge veya yurtdışına karayolu, Havayolu, deniz yolu, demiryolu ile yapılacak olan ihracat uygulamalarında; malın karşı tarafa ulaşıncaya kadarki tüm sigorta ve nakliye giderlerini kapsamaktadır, ithalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılmak istenen ihracatlar bu destek kapsamı dışındadır.

Lojistik destek firmaları,

Bu destek hizmetinden işletmelerin yararlanabilmesi için genel destek programı başlangıç tarihinden önce belirlenmiş olan malı, yıl içerisinde ihracat yapamamış olma durumu destek başvurusu için yeterli görülmektedir. Bu desteğin en üst limiti 40.000 TL belirlenmiş, gümrük çıkış beyannamesine göre bağlanmış her bir destek için de üst limit 8000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu destek ile hedeflenen ihracat yapan veya ilk defa yapacak olan firmaların ihracat yapma işlemlerine katkı sağlamaktır. Bu anlamda yapılan her sigorta ve nakliye hizmetleri için firmalar, destek talebi oluşturabilmektedir.

Bilindiği üzere destek işlemleri resmi işlem kategorisinde değerlendirilmektedir. Her firma işlemlere başlamadan önce KOSGEB üzerinden başvuru kaydı oluşturup onay almaktadır.
 

Lojistik Yönetimi

Lojistik yönetimi hizmetlere ya da ürünlere ihtiyaç duyan kişi veya firmaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim ve tüketim noktaları arasındaki tüm mal, hizmet ile ilgili işlemlerin derlenmesi, akışın sağlanması ve bilgilerin toplanması ile depolama hizmetlerinin doğru bir şekilde planlanarak uygulanması ve kontrolünün sağlanması olarak ifade edilmektedir.
 
Lojistik yönetim üretici ve tüketici arasındaki bağın verimli ve etkili bir şekilde sağlanmasını esas alan genel bir kavramdır. 
Değişen ve gelişen teknolojik standartlar ile oldukça önemli bir alanda olan lojistik hizmetleri, günümüzde pek çok sektörün kullandığı kritik bir sektör haline gelmiştir.

Lojistik yönetim faaliyetleri, bir ürünün üretim aşamasından tüketiciye kadarki sürecin;
 

 • Sürecin verimli bir şekilde yürütülebilmesini

 • Nakliye hizmetinin mevcut süre boyunca denetlenmesini

 • Hizmetin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayan organizasyonlar bütünüdür.
   

A noktasından B noktasına nakliyat sağlamak oldukça zordur. Bu işlemin problem yaşanmadan yapılabilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Bu işlemlerin iyi bir şekilde yapılabilmesi için lojistik yönetim hizmetleri, haftanın her günü ve her saati doğru bir şekilde planlanıp takip edilmelidir.

Temel Lojistik Faaliyetleri
 

 • Sipariş işleme

 • Ulaştırma

 • Stok yönetimi

 • Depolama

 • Ağ kuruluş yeri seçimi

 • Taşıma ve paketleme
   

Lojistik yönetimi, müşteri memnuniyeti, teslimat konusu, planlama ve hızlı erişim gibi adımlardan oluşmaktadır. Bu adımlardan herhangi birisinin düzgün yapılmaması genel zinciri etkilemektedir.
Tüm bu adımların doğru bir plan dâhilinde gerçekleşmesi sağlanırken aynı zamanda, bilgi gizliliğin korunması ve ihracatı yapacak olan her iki tarafın gizlilik ilkesinin yasalar dâhilinde yürütülmesi de büyük bir öneme sahiptir.
Lojistik yönetiminin hedefleri arasında, müşteri memnuniyeti, müşteri bağlılığı, karşılıklı ihtiyaçların giderilmesi ve oluşacak anlaşmazlıklarda net ve hızlı çözümler sunulması yer almaktadır.


Uluslararası Lojistik

Lojistik işlemi sadece taşımacılık kavramı olarak değerlendirilmez. Lojistik uygulamaları detayları olan büyük çaplı bir organizasyonu kaplamaktadır. Uluslararası lojistik faaliyetleri günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Uluslararası ticaret faaliyetlerinin çoğunda Lojistik uygulamaları yer almaktadır. Kılavuz çekme uygulamalarının ve hardox gibi katı metallerin bu sürece dahil olduğunu söylemek mümkündür.

İhracat ve ithalat olarak ayrılan ticari faaliyetlerin en önemli ayakları dağıtım ve nakliye süreçleridir. Bu durum uluslararası lojistik kavramını her daim ayakta tutmaktadır. Farklı ülkeler arasında yapılan ticari faaliyetler, Lojistik firmaları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Firmaların tedarik zinciri ve planlarından sorumlu olan Lojistik personelleri, uluslararası platformda hizmet ve ürünün en iyi şekilde gönderimini sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

Uluslararası lojistik, lojistik kavramını oranla daha yeni bir terimdir. Uluslararası alanda gerekli olan tüm taşıma işlemlerinin süreci bu kavram ile sunulmaktadır.

Uluslararası lojistik hizmetleri pek çok sorumluluğu içerisinde barındırmaktadır. Bu iş için kurulmuş olan profesyonel firmalar günümüzde çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkeler için ihracat ve ithalat kalemlerini yöneten uluslararası lojistik, önemli gerekli olan sürecin en iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Uluslararası lojistiğin en önemli avantajı tedarik zincirinin doğru işlemesidir. İlk üreticiden son tüketene kadar olan zamanın aksaksız ilerlemesine olanak tanımaktadır. Uluslararası lojistik, aynı zamanda dış ticaret hacminin de artmasına yardımcı olmaktadır. Bu artışlar büyük oranda gelirlere de yansımaktadır. 

Lojistik destek işlemlerinin doğru bir şekilde sağlanabilmesi için kurum içi iletişim oldukça önemlidir. Dağıtım ve teslimat süreçlerinde bir sorun çıkmaması adına kurum çalışanlarının hizmetin Her adımında birbirine koordineli bir şekilde çalışması gerekir.

Lojistik işlemlerinin düzgün bir şekilde sağlanabilmesi için ekip çalışması ve koordinasyon önemli bir yer tutmaktadır.

Lojistik kavramı sadece ulaştırma gibi görünse de temelinde pek çok süreci barındırmaktadır. Bu süreçlerin kendi içerisinde iyi yönetilebilmesi dağıtımın doğru bir şekilde yapılabilmesine olanak tanımaktadır çözüm odaklı olmak ve krizi iyi yönetebilmek lojistik firmalarının olmazsa olmaz görevlerinden biridir. Bu anlamda lojistik yönetiminin iyi yapılması, işlemlerin aksamaması, belirlenen tarih ve saatte ürün veya hizmetin karşı tarafa ulaştırılabilmesi için lojistik firmaları profesyonel bir ekiple çalışmalarına devam etmektedir.

7/24 Hizmet ile tanışın

Lazer Kesim ihtiyaçlarınıza hızlıca çözüm üretmek için yanınızdayız.

phone2Icon  Şimdi Ara
oprt
Copyright © 2022 | Tüm Hakları Saklıdır